Aktualitātes

LLKA uzsāk sadarbību ar Latvijas Olu ražotāju asociāciju

04.09.2018
LLKA uzsāk sadarbību ar Latvijas Olu ražotāju asociāciju

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Olu ražotāju asociāciju. Sadarbības līgumā abas puses ir vienojušās par savstarpējo sadarbību ar lauksaimniecības un lauku attīstības un jo īpaši putnkopības un putnkopības nozares attīstību saistīto jautājumu risināšanā. Tāpat līguma ietvaros plānots veicināt kooperācijas attīstību putnkopības nozarē.

Latvijas Olu ražotāju asociācijas mērķis ir sekmēt olu ražošanas nozares attīstību un konkurētspējas uzlabošanu, pārstāvēt Latvijas olu ražotājus attiecībās ar Latvijas Republikas valsts institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām, kā arī attiecībās ar citiem publisko un privāto tiesību subjektiem, piedalīties lauksaimniecības politikas veidošanā un putnkopības nozari reglamentējošo tiesību aktu izstrādāšanā un apspriešanā, kā arī risināt citus jautājums, kas aktuāli nozarē iesaistītajiem lauksaimniekiem un uzņēmumiem.

Šogad nodibināts pirmais lauksaimniecības kooperatīvs, kurš darbojas putnkopības nozarē, līdz ar to tika aktualizēta sadarbība starp Latvijas Olu ražotāju asociāciju un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju ar mērķi kooperācijas attīstību putnkopības nozarē attīstīt un veicināt.