Noderīga informācija

Augļu/dārzeņu LPKS paraugstatūti

15.11.2018

Paraugstatūti augļu un darzeņu lauksaimniecības paalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kuras ir atzītas vai gatavojas saņemt atzīšanu saskaņā ar Kopējo tirgus organizāciju.

Parsugstatūtus iespējams labot atbilstoši katram indivduālajam gadījumam, ievērojot Kooperativo sabiedrību likuma un atbilstošo Ministru kabineta noteikumu prasības.

Paraugstatūti