Noderīga informācija

Kooperatīvo sabiedrību likums

19.08.2008

Kooperatīvo sabiedrību likums nosaka kārtību, kādā Latvijā dibināmas, reorganizējamas un likvidējamas kooperatīvās sabiedrības, kā arī šo sabiedrību darbības tiesiskos pamatus.

Kooperatīvo sabiedrību likuma mērķis ir:

  • sekmēt kooperatīvo sabiedrību efektīvu saimniecisko darbību un to biedru ekonomisko un sociālo vajadzību apmierināšanu atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajiem kooperatīvo sabiedrību darbības pamatprincipiem;
  • radīt labvēlīgus apstākļus kooperatīvo sabiedrību darbībai.

Kooperatīvās sabiedrības darbības pamatprincipi saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu ir šādi:

  • kooperatīvā sabiedrība ir brīvprātīga organizācija, kurā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziskā un juridiskā persona bez jebkādas sociālās, dzimuma, politiskās un reliģiskās diskriminācijas, ja šī persona vēlas saņemt šīs organizācijas pakalpojumus un uzņemties tās biedra pienākumus atbilstoši sabiedrības statūtiem;
  • kooperatīvās sabiedrības darbību vada tās biedri, aktīvi un demokrātiski piedaloties sabiedrības pārvaldīšanā;
  • katram kooperatīvās sabiedrības biedram biedru kopsapulcē ir viena balss;
  • kooperatīvās sabiedrības kapitālu veido un kontrolē, kā arī iegūto peļņu (atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā un atbilstīgajā mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā — pārpalikumu) sadala tās biedri;
  • kooperatīvās sabiedrības darbības izmaksas finansē biedri paši, veidojot uzkrājumus un sedzot zaudējumus.

Kooperatīvo sabiedrību likums