Noderīga informācija

Ministru kabineta noteikumi Nr.77 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu”

06.01.2017

2016.gada 2.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.77 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu" (turpmāk – Noteikumi) nosaka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības kritērijus un to izvērtēšanas kārtību.

Lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstību izvērtē Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA). LLKA šā uzdevuma izpildē ir Zemkopības ministrijas padotībā.

Kooperatīvajām sabiedrībām atbilstība pēc visu iesniegto dokumentu iesniegšanas tiek piešķirta uz vienu gadu. Sabiedrības, kuras pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu, katru gadu līdz 15.martam, savukārt, sabiedrības, kuras pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu, katru gadu 75 dienu laikā pēc pārskata gada beigām un sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus no Gada pārskata likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, katru gadu piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām iesniedz LLKA visu Noteikumos minēto dokumentāciju.

Jāuzsver, ka, ja kooperatīvs ir saņēmis atbilstību, tad tas ir kā sava veida garants zemniekam, ka šim kooperatīvam var uzticēties. Tāpat atbilstības saņemšana dod iespēju LPKS un MPKS saņemt kooperatīviem paredzēto valsts un Eiropas Savienības atbalstu, kā arī izmantot citas likumdošanā noteiktās priekšrocības.

Lai pretendētu uz atbilstības izvērtēšanu kooperatīvajām sabiedrībām ir saistošs arī LLKA izstrādātais "Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas komisijas nolikums", kurš izdots saskaņā ar Noteikumu 4.punktu.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 77

Veidlapas

LPKS un MPKS atbilstības izvērtēšanas komisijas nolikums

Nolikuma 1.pielikums

Nolikuma 2.pielikums

Nolikuma 3.pielikums

Rīkojums par LPKS/MPKS atbilstības komisijas sastāvu