Noderīga informācija

Paziņojums par kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulces sasaukšanu

27.11.2018

Paziņojuma par kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulces sasaukšanu paraugs (saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu, kurš stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī).

Paziņojuma paraugs