Projekti

Kooperatīvu vadītāju un lauksaimnieku apmācības, zināšanu un kvalifikācijas celšana sadarbībā ar LLKC Valsts lauku tīklu

28.04.2015
Kooperatīvu vadītāju un lauksaimnieku apmācības, zināšanu un kvalifikācijas celšana sadarbībā ar LLKC Valsts lauku tīklu

Projekta Kooperatīvu vadītāju un lauksaimnieku apmācības, zināšanu un kvalifikācijas celšanas mērķis ir organizēt dažāda rakstura un līmeņa mācības, gan lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvu vadītājiem, gan to darbiniekiem un lauksaimniekiem, sniedzot zināšanas par nozares aktualitātēm, izmaiņām likumdošanā, uzņēmuma vadību un cita veida mācības, kuras nepieciešamas LLKA biedriem.

LLKA sadarbībā ar LLKC Valsts lauku tīklu no 2015.gada sākuma līdz jūlijam ir noorganizējusi kopumā 11 seminārus, apmācot vairāk nekā pus tūkstoti kooperatīvu vadītāju, speciālistu un biedru, kas darbojas graudu, piena un meža nozarēs.

Projekta realizācija plānota līdz 2015.gada 5.decembrim.