Projekti

Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana

28.04.2015
Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana

Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana plānota ELFLA pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana" ietvaros.

Projekta nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšanas mērķis ir izglītot lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu vadītājus, valdes locekļus un to vadības līmeņa darbiniekus, par uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa resursu (darba, finanšu, laika) pareizu plānošanu, uzņēmuma stratēģiskai attīstībai lauku teritorijā. Iegūtās zināšanas sniegts plašāku skatījumu uz uzņēmuma izvirzīto mērķu efektīvu sasniegšanu un neefektīvu mērķu apzināšanu (Projekta Nr. 14-00-L11114-000147)

Projekta ietvaros 2015.gada 22. un 27.aprīlī un 3. un 4.septembrī notika praktiskās apmācības - mācību seminārs kooperatīvu vadītājiem un speciālistiem "Resursu plānošanas mērķu dimensija un uzņēmuma stratēģiskā attīstības vadība" lektora Andra Baloža vadībā.

Semināra ietvaros dalībnieki izmantoja mērķošanas metodiku, kas ir aprobēta praktiskajās stratēģiskās plānošanas sesijās dažādās biznesa un publiskā sektora organizācijās. Semināra ietvaros notika daudz praktisko darbu. Dalībnieki secīgi izgāja visas mērķošanas fāzes, tāpēc tika ieteikts apmācībās piedalīties 3-4 dalībniekiem no viena uzņēmuma un strādāt pie sava uzņēmuma stratēģijas, mērķiem un uzdevumiem. Šādā veidā apmācību rezultāts varēs tikt izmantots praktiski pēc apmācību pabeigšanas.

Kā atzīmē semināra lektors A.Balodis, uzņēmējdarbība lauku teritorijās nav vienkāršs un ātrs peļņas gūšanas veids. Uzņēmējiem un vadītājiem, kas darbojas lauksaimniecībā, ir jāpieņem tālredzīgi lēmumi, kuru pareizību varēs pārbaudīt labākajā gadījumā pēc sezonas beigām. No otras puses ir jāspēj reaģēt ātri, jo lauku uzņēmējs dzīvo nepastāvīgā vidē – bieži mainās normatīvais regulējums, atbalsta instrumenti, politiskā un tirgus situācija. Veiksmīgi ir tie, kas spēj ātri pielāgoties un mainīties. Tādēļ šādos apstākļos īpaša nozīmē ir prasmēm plānot uzņēmuma darbību – noteikt mērķus kopumā un katram uzņēmuma darbiniekam atsevišķi. Mērķi ir vadības sistēmas elements, ar kuru vadītāji viegli un savlaicīgi var mainīt uzņēmumu, tā darbības veidu un virzienu. Vadītāju GALVENAIS UZDEVUMS ir uzstādīt pareizus mērķus uzņēmumam kopumā un katram tās darbiniekam. Ja mērķi netiek noteikti, katrs darbinieks tos sev izdomā pats! Mērķu noteikšana nav ne ātrs, ne vienkāršs process, tāpēc pareiza to noteikšana – MĒRĶOŠANA ir viena no svarīgākajām vadītāja prasmēm, ko pilnveidot.

Mācību seminārus kopumā apmeklēja 15 vadītāji un speciālisti no sekojošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS) un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (MPKS):

  • LPKS "Viļāni"
  • LPKS "Pienupīte"
  • LPKS "Bites"
  • LPKS "Saime"
  • MPKS "Mežsaimnieks"
  • LPKS "Augļu nams"
  • LPKS "VTT-Dārzi"
  • LPKS "Pienene KT"