Noderīga informācija

Statistiskā informācija par atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

16.05.2019

Informācija par atbilstīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību skaita, biedru skaita un neto apgrozījuma pieaugumu 2009. - 2018.gadā.